Právní ochrana ve služebním poměru

 • právní pomoc ve věcech služebního poměru, pomoc ve sporech ohledně
  výkonu služby, odměňování, služebního postupu atp.,
 • právní pomoc při podezření, či obvinění ze spáchání trestných činů, přestupků, disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů – obhajoba v řízení před GIBS pro podezření ze zavinění trestného činu, právní pomoc v kázeňském řízení atp.,
 • právní pomoc ve sporech o náhradu újmy vůči zaměstnavateli – pomoc při
  vymáhání odškodnění za pracovní úraz, či nemoc z povolání atp.,
 • právní pomoc proti nárokům na náhradu újmy ze strany zaměstnavatele – pomoc při nařčení zaměstnavatele z poškození služebního vybavení, pomoc při vymáhání újmy za škodu ze strany zaměstnavatele atp.,
 • právní pomoc ve sporech s pojišťovnami ohledně událostí souvisejících se
  služebním poměrem, sporech vyplývajících ze soukromého pojištění – pomoc
  ve sporu s pojišťovnou ohledně plnění z odpovědnostního pojištění, pomoc ve
  sporu s pojišťovnou ohledně plnění z úrazového pojištění atp.

Právní poradenství pro soukromé osoby

 • konzultace v majetkových věcech,
 • konzultace ve věcech rodinného práva
  (včetně rozvodů, péče o děti atp.),
 • konzultace ve věcech dědických atp.,
 • možnost konzultace při exekucích,
 • možnost konzultace při dopravních nehodách,
 • možnost konzultace při vyřizování reklamací a dalších spotřebitelských sporech,
 • možnost konzultace při sousedských
  sporech a celé řadě jiných věcí.
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

 • limit pojistného plnění 300 000 Kč včetně škod způsobených při řízení vozidla,
 • spoluúčast 1 000 Kč, 
  územní rozsah platí pro celý svět, a tedy i zahraniční mise, 
 • pojištění zahrnuje také ztrátu svěřených věcí s limitem plnění 30 000 Kč.
 

 Rizikové životní pojištění

 • pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 0,01 % na částku 400 000 Kč, 
 • pojištění trvalé invalidity následkem úrazu na částku 250 000 Kč,  pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu na částku 250 Kč 
 • pro osoby ve služebním poměru příslušníků, s plněním od 29. dne, 
 • pro osoby v pracovním poměru, s plněním od 15. dne, 
 • pojištění pracovní neschopnosti v důsledku úrazu při dopravní nehodě se zvyšuje o 200 Kč 
 • pro osoby ve služebním poměru příslušníků, s plněním od 29. dne, 
 • pro osoby v pracovním poměru, s plněním od 15. dne, 
 • pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin na částku 50 000 Kč, 
 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu na částku 300 000 Kč.
 Zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny

Jde o dlouholetý program, v němž může člen uzavírat smlouvy s mobilními operátory pro sebe a své blízké, za ceny dojednané NOS PČR, na čemž lze v součtu oproti standardním cenám ušetřit i částku přesahující členský příspěvek, např.: 

V rámci smlouvy s T-Mobile pro členy 

 •  je možné využívat samostatné datové tarify za měsíční paušál od 100 Kč do 250 Kč, v závislosti na výši FUP, dosahujícího až 30 GB dat, tarify od 60 Kč měsíčně, využitelné zejména pro děti a prarodiče, neomezené hlasové tarify od 399 Kč měsíčně s 1 500 MB dat atp.,
 • každý člen může uzavřít se společností T-mobile 4 smlouvy pro sebe, rodinu a blízké, za které si ručí každá osoba sama. 
 •  

V rámci smlouvy s O2 Family pro členy  

 • je možné využívat hlasové tarify s internetem, zaměřené na volání za měsíční paušál od 99 Kč, neomezené tarify od 319 Kč s 500 MB dat, tarify zaměřené na data s hlasovým voláním od 299 Kč,  
 • každý člen může uzavřít se společností O2 Family 10 smluv pro sebe, rodinu a blízké, za které si ručí každá osoba sama, a zvýhodněné akce při uzavření smlouvy na nové mobilní telefony a tablety.

Sjednaných členských výhod je celá řada a členové se s aktuálním množstvím a výší slev mohou seznámit prostřednictvím informačních kanálů NOS PČR, z nichž lze zmínit např.:

 • Activepass – permanentku pro sport, relax, nebo zábavu v ceně základní karty od 458 Kč a partnerská karta od 541 Kč,
 • IN karta ČD – nabídka produktů Českých drah se slevami až 50 %,
 • Flix BUS – sleva 20 % na jízdenky po cele České republice a SR a 15 % na jízdenky mimo Českou republiku,
 • Gservis – slevy 10 % na projekty rodinných domů,
 • Robot – slevy 7 % na robotické vysavače a další roboty,
 • DIGI 2 GO – mimořádná nabídka internetu a digitální televize,
 • Aquapalace Praha – sleva na veškeré vstupné 20 %,
 • Bike-eshop.cz – sleva 10 % na nákup jízdních kol, lyží a dalšího zboží,
 • ProDoma stavebniny – Partnerský program pro členy NOS PČR na veškerý
  stavební materiál, 

….. řada dalších slev a výhod z nabídky,která se neustále rozšiřuje.