Sbírky NOS PČR

Vývoj sbírek je možné sledovat na transparentním účtu, kde se ale nezobrazují variabilní symboly z důvodu ochrany dat. Pokud tedy nevidíte variabilní symbol, není to vaše chyba. Nicméně na výpisech z účtu máme identifikaci u všech plateb a podle nich se vždy provádí vyúčtování po ukončení jednotlivé sbírky a vybraná částka je poukázána příslušné osobě (osobám). Nemusíte tedy mít obavu, že platby nejsou identifikovány a nejsou kontrolovatelné. Navíc se vždy po roce od ohlášení musí provést i vyúčtování všech sbírek pro příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy.

Protože v současné době probíhá několik sbírek, není možné sledovat průběh jednotlivých z nich a vzhledem k počtu příchozích plateb ani není možné, abychom vytvářeli denní nebo týdenní přehledy. Vždy po ukončení jednotlivé sbírky vás budeme informovat o celkové vybrané částce a způsobu předání.

V množství sbírek a při vysokém počtu příchozích plateb vás všechny zdvořile žádám, abyste uváděli u každé platby variabilní symbol. Pokud není možné platbu identifikovat, nelze ji žádným rozhodnutím přiřadit do konkrétní sbírky. Pokud se nepodaří platbu identifikovat, budou prostředky vráceny odesílateli.

Děkuji za pochopení.

Milan Štěpánek

Aktuální sbírky

Veřejná sbírka na pomoc Adélce Holčákové

Aktuálně VS
Veřejná sbírka na pomoc Adélce Holčákové Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé, Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky Vás tímto informuje o vyhlášení veřejné sbírky ....
Sbírky NOSP

Veřejná sbírka na podporu pprap. Vojtěchovi Votavovi

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé, Nezávislý odborový svaz Policie České republiky ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina Vás tímto informuje o tom, že byla vyhlášena veřejná sbírka, jejímž cílem je pomoc pro našeho ....