Bc. Zbyněk PILAŘ
Bc. Zbyněk PILAŘ
Člen Výboru pro Vězeňskou službu
zpilar@vez.brn.justice.cz  +420 778 704 466
Jaroslav AIM
Jaroslav AIM
Člen Výboru pro Vězeňskou službu
aimjaroslav@seznam.cz +420 602 465 479
Mgr. Bc. Jiří GROSMAN
Mgr. Bc. Jiří GROSMAN
Člen předsednictva (VS)
grosman@nosp.cz   +420 602 554 996
Petr CIELUCH
Petr CIELUCH
Místopředseda NOS PČR (VS)
cieluch@nosp.cz   +420 734 412 425 mobil +420
Venuše HUDSKÁ
Venuše HUDSKÁ
Členka Výboru pro Vězeňskou službu
vhudska@vez.ryn.justice.cz +420 734 412 424
×
Předseda Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu

Bc.Josef MALÝ
Věznice Pardubice, Oddělení výkonu trestu

Mobilní telefon:+420 734 412 421
(volání zdarma ve vnitropodnikové síti)
Email: jmaly@vez.pce.justice.cz


Místoředseda Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu
Petr CIELUCH
Vazební věznice Ostrava

Mobilní telefon +420 734 412 425
Civilní email: petr.cieluch@seznam.cz
Služební telefon +420 724 218 433
Služební email cieluch@nosp.cz


Členka Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu
Venuše HUDSKÁ
Věznice Rýnovice

Mobilní telefon +420 734 412 424
Email vhudska@vez.ryn.justice.cz


Člen Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu
Jaroslav AIM
Věznice Jiřice

Mobilní telefon +420 602 465 479
Email aimjaroslav@seznam.cz


Člen Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu
Bc. Zbyněk Pilař
Vazební věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno

Mobilní telefon +420 778 704 466
Email zpilar@vez.brn.justice.cz


Člen Výboru NOS PČR pro Vězeňskou službu
Mgr. et Bc. Jiří Grosman
Věznice Horní Slavkov

Mobilní telefon +420 602 554 996
Email jirigrosman@seznam.czžbu