Vážené kolegyně, vážení kolegové, současní i budoucí veteráni!

Ve dnech 10. – 11. května 2018 se v Akademii VS ČR ve Stráži pod Ralskem uskutečnilo jednání 10. sjezdu NOS PČR. Sjezd projednával mimo jiné i změnu ve vedení Výboru NOS PČR pro veterány a novelizaci stanov, která se dotýká i podmínek vzniku členství veteránů NOS PČR.
Novela stanov, která byla přijata sjezdem a je účinná od 12. května 2018, přinesla změnu článku 4, odst. 2. Nově stanovuje podmínky pro členství veteránů takto:

  • Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele, a jehož řádné členství trvalo alespoň 1 rok a služební nebo pracovní poměr trval alespoň 15 let nebo tento poměr skončil ze zdravotních důvodů.
  • Bez předchozího členství může být veteránem i ten, kdo již není v pracovním nebo služebním poměru u zaměstnavatele a z takového poměru odešel přímo do starobního důchodu, invalidního důchodu nebo na výsluhový příspěvek po 30 letech ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru.

Dlouholetý představitel veteránů a jeden ze zakládajících členů svazu Josef Votýpka rezignoval na svou funkci ze zdravotních důvodů. Patří mu velké poděkování za jeho práci a upřímné přání brzkého uzdravení. Na uvolněné místo ve výboru byl zvolen JUDr. Jaroslav Malovec ze ZO NOS PČR České Budějovice.

10. sjezd NOS PČR zvolil novým předsedou Výboru pro veterány NOS PČR Jiřího Mergla, místopředseda ZO veteránů NOS PČR v Chrudimi.
Na uvolněné místo ve výboru za Josefa Votýpku byl zvolen Ing. Pavel Galajda ze ZO České Budějovice.
Výbor pro veterány NOS PČR byl rozšířen o jednoho člena za Vězeňskou službu ČR, Ing. Františka Vernera
Aktuální složení Výboru NOS PČR pro veterány:
předseda
Jiří MERGL – Chrudim

místopředseda
Jan DVOŘÁK – Hradec Králové

členové výboru
Mgr. František MANDYS – Praha
Bc. Josef HLAVÁČ – Plzeň
JUDr. Jaroslav Malovec – České Budějovice
Ing. František VERNER – Kynšperk (VS ČR)

Výše členského příspěvku veterána je s účinností od roku 2018 stanovena na částku  500,– Kč na kalendářní rok. Platbu členského příspěvku na následující rok lze hradit vždy od září předcházejícího roku a to naprosto stejným způsobem jako v předchozích letech – v případě členství veterána v základní organizaci NOS PČR na běžný účet příslušné ZO, nebo v případě přímého členství veterána NOS PČR na bankovní účet č: 211 239 13 59/0800.
V ceně ročního příspěvku není zahrnuta úhrada koženého pouzdra s odznakem veterána NOS PČR, kapesní odznak Veterán NOS PČR a nášivka Veterán NOS PČR. Tato činí 500,- Kč a u nových členů ji lze uhradit jednorázově se vstupním členským příspěvkem. 

 

Předseda Výboru pro veterány NOS PČR

Jiří MERGL

telefon: 606 664 979
email: mergl.ji@seznam.cz

předseda Veteránů NOS PČR, 

Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1

 

 

Informace pro nové členy.

K přihlášce, která se nachází pod tímto článkem, přiložit kopie Potvrzení o výkonu služby, Rozhodnutí o ukončení sl. poměru či ukončení prac. poměru a foto. Toto vše lze naskenovat a poslat emailem na adresu: podatelna@nosp.cz a nebo poštou na adresu: NOS PČR Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1. V případě členství veterána v zákl. organizaci NOS PČR zaplatí členský příspěvek společně s příspěvkem na průkaz a odznak v celkové výši 1000,-Kč na běžný účet příslušné ZO, nebo v případě přímého členství veterána NOS PČR zaplatí na bankovní účet č. 211 239 13 59/0800 částku 1.000,-Kč.

 

Výše členských příspěvků

PŘIHLÁŠKA

Dokument ve formátu PDF

Akce

OLYMPIÁDA VETERÁNŮ NOS PČR 2019

Akce veterán
V od pátku 23.8.2019 do neděle 25.8.2019 se v areálu Vzdělávacího zařízení Pardubice uskutečnil ztv. „nultý“ ročník Olympiády policejních veteránů Nezávislého odborového svazu Policie ČR. Olympiádu jako společenské setkání a zároveň sportovní turnaj organizoval výbor NOS PČR ....
Akce veterán

Pieta Lidice

ředseda výboru NOS PČR pro veterány Jiří Mergl se dne 14. června 2019 zúčastnil Děkovného koncertu pro Lidice, který se každoročně koná v předvečer pietní vzpomínky na nádvoří muzea Památníku Lidice. Koncert byl věnovaný všem ....
Akce veterán

21. setkání veteránů České Budějovice

Vážené veteránky a vážení veteráni, již po 21. jsme se dne 13. června 2019 sešli v restauraci Gerbera – Budvar Arena  na tradičním srazu veteránů PČR organizovaných v rámci KŘP Jčk. České Budějovice. Prezentace našeho srazu proběhla od ....