Veřejná sbírka na pomoc Adélce Holčákové

SBÍRKA UKONČENA 30. LISTOPADU 2019

Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé,
Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky Vás tímto informuje o vyhlášení veřejné sbírky na pomoc rodině pětileté Adély Holčákové, kterou letos v červnu postihlo úplné srdeční selhání. K jejímu uzdravení je zapotřebí provést transplantaci srdce. Ta je ale vzhledem k jejímu věku, a tedy vzhledem k velikosti potřebného náhradního srdce, velmi problematická. Než bude nalezen vhodný dárce, bude se Adéla muset spolehnout na pomoc implantovaného přístroje, který činnost jejího srdce podporuje.

To s sebou přináší řadu komplikací, které musí Adélka spolu se svou rodinou překonat. Několikaměsíční hospitalizace výrazně poznamenala její psychiku, vyvolala u ní poruchu příjmu potravy a celkové vyčerpání organismu. Adélka má další dva sourozence, tříletá dvojčata Vítka a Jindřišku, jež rovněž vyžadují náročnou péči. Adélčina matka, pracovala řadu let na

generálním ředitelství Vězeňské služby ČR jako účetní a v červenci onemocněla rakovinou, takže se musí podrobovat náročné a vyčerpávající léčbě. Rodinu tak živí pouze otec Pavel Holčák, i on však musel práci omezit, aby se mohl starat o nemocné členy své rodiny. Rodinu své dcery všemožně podporuje také babička Jana Bittnerová, která v současné době pracuje u VS ČR ve VV Pankrác. Stará se o dvojčata, navštěvuje vnučku v nemocnici, vypomáhá manželovi své dcery s péčí o domácnost a samozřejmě i finančně přispívá rodině.

V současné době má Adélka konečně vyhlídky na propuštění do domácího ošetřování, což pro její rodinu znamená další komplikace a nutnost nákladných úprav v bytě. Členy rodiny čeká školení na obsluhu implantovaného kardiostimulátoru a další zdravotnický výcvik. Po propuštění z nemocnice nebude Adélka schopná určitou dobu chodit, a bude proto potřebovat invalidní vozík. Denně bude muset přijímat nitrožilní výživu a podrobovat se krevnímu vyšetření. Přestože část nákladů uhradí zdravotní pojišťovna, čekají Adélčinu rodinu vysoké výdaje na léčbu i péči. Vzhledem k tomu, že půjde o dlouhodobou vleklou léčbu, je Adélčina rodina vděčná za jakoukoliv pomoc. Případnou finanční pomoc využijí na nákup zdravotních potřeb a pomůcek pro Adélčinu léčbu a rehabilitaci, ale také pro zajištění péče o Adélčiny sourozence a chodu celé rodiny.

Jestliže i vy chcete rodině projevit podporu a solidaritu, můžete do sbírky přispět převodem nebo vkladem finanční částky na transparentní sbírkový účet Nezávislého odborového svazu PČR, vedený u Sberbank CZ a.s. Dbejte, prosím, na uvedení správného variabilního symbolu, a mějte na paměti také termín ukončení sbírky. Veřejnou sbírku vyhlašuje Nezávislý odborový svaz Policie České republiky s podporou Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Sbírka je zahájena dnem 1. října 2019, ukončena bude dne 30. listopadu 2019.
číslo účtu: 4200555535 kód banky: 6800 variabilní symbol: 145431
Již nyní Vám všem děkujeme za projevenou solidaritu a podporu.

JUDr. Milan Štěpánek
předseda NOS PČR

genmjr. PhDr. Petr Dohnal
generální ředitel VS ČR

 

Nejčtenější příspěvky:

Veterán

Mariánskolázeňští policejní veteráni se opět sešli

Nádherné setkání nádherných lidí. Takto lze charakterizovat tradiční předvánoční setkání policejních veteránů. Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se v odpoledních hodinách sešlo v salonku restaurace Holiday v Mariánských Lázních třiatřicet policejních veteránů, vesměs seniorů, kteří ….

Veterán

Manský Dvůr 2014

Mariánskolázeňští veteráni se opět sešli na Manském dvoře. Za deštivého sobotního ráno 13. září 2014 se opětovně sešli mariánskolázeňští policejní veteráni na rybníčku u Manského dvora ke společnému setkání. Zde měli čest přivítat veterána veteránů ….

Veterán

Třetí setkání veteránů Chrudim

Dne 17. března 2014 bylo již potřetí zorganizováno setkání veteránů policie NOS PČR v Chrudimi. Rád jsem se tohoto setkání zúčastnil, neboť jsem se opět setkal s kolegy, kteří jsou schopni zorganizovat takovéto setkání. Samotné ….

Veterán

Setkání veteránů NOS PČR v Praze

Konečně i v Praze Dne 14. února 2014 se uskutečnilo setkání veteránů NOS PČR v restauraci U Kazdů, Křižíkova 176, Praha 8. Toto setkání se uskutečnilo sice živelně z podnětu veterána p. Františka Mandyse za ….