Zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny

Jde o dlouholetý program, v němž může člen uzavírat smlouvy s mobilními operátory pro sebe a své blízké, za ceny dojednané NOS PČR, na čemž lze v součtu oproti standardním cenám ušetřit i částku přesahující členský příspěvek, např.: 

V rámci smlouvy s T-Mobile pro členy 

  •  je možné využívat samostatné datové tarify za měsíční paušál od 100 Kč do 250 Kč, v závislosti na výši FUP, dosahujícího až 30 GB dat, tarify od 60 Kč měsíčně, využitelné zejména pro děti a prarodiče, neomezené hlasové tarify od 399 Kč měsíčně s 1 500 MB dat atp.,
  • každý člen může uzavřít se společností T-mobile 4 smlouvy pro sebe, rodinu a blízké, za které si ručí každá osoba sama.