Právní ochrana ve služebním poměru od D.A.S.

Vstupem do řádného členství vzniká členovi i pojištění právní ochrany od D.A.S., které zahrnuje právní pomoc ve věcech služebního poměru, pomoc ve sporech ohledně výkonu služby, odměňování, služebního postupu atp., právní pomoc při podezření, či ....

Mimořádná právní pomoc pro členy

Je to nenároková právní pomoc, schvalovaná předsednictvem s ohledem na ustálené zvyklosti v oblastech, ve kterých se poskytovala právní pomoc před uzavřením smlouvy s D.A.S., a to v případech, které nekryjí pojistné smlouvy s D.A.S., ....

Postup využití právní ochrany D.A.S.

Jak nahlásit pojistnou událost? Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat využít sjednanou právní ochranu na obě pojištění, obraťte se na D.A.S. některým z následujících způsobů: +420 739 003 055 nonstop linka právní pomoci ....

Pojistné smlouvy a podmínky České pojišťovny

NOS PČR uzavřel s Českou pojišťovnou s účinností od 1. 1. 2019 Rámcovou pojistnou smlouvu o skupinovém pojištění osob – rizikové životní pojištění, která zahrnuje pojištění pracovní neschopnosti, úrazové pojištění pro případ trvalých následků úrazu, ....

Postup hlášení nemoci či úrazu České pojišťovně

Postup hlášení pojistné události z rizikového životního pojištění Číslo Rámcové pojistné smlouvy k pojištění nemoci nebo úrazu je 5711516316. Číslo rámcové smlouvy  je nutné vždy uvést při všech pojistných událostech týkajících se nemoci nebo úrazu, který ....

Nejčtenější příspěvky:

Veterán

Setkání veteránů NOS PČR v Praze

Konečně i v Praze Dne 14. února 2014 se uskutečnilo setkání veteránů NOS PČR v restauraci U Kazdů, Křižíkova 176, Praha 8. Toto setkání se uskutečnilo sice živelně z podnětu veterána p. Františka Mandyse za ….

Veterán

Třetí setkání veteránů Chrudim

Dne 17. března 2014 bylo již potřetí zorganizováno setkání veteránů policie NOS PČR v Chrudimi. Rád jsem se tohoto setkání zúčastnil, neboť jsem se opět setkal s kolegy, kteří jsou schopni zorganizovat takovéto setkání. Samotné ….

Veterán

Manský Dvůr 2014

Mariánskolázeňští veteráni se opět sešli na Manském dvoře. Za deštivého sobotního ráno 13. září 2014 se opětovně sešli mariánskolázeňští policejní veteráni na rybníčku u Manského dvora ke společnému setkání. Zde měli čest přivítat veterána veteránů ….