Podpoření pozůstalých po policistovi pprap. Jiřím Vackovi

Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé,

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky z podnětu Základní organizace  NOS PČR Pelhřimov si dovoluje Vás touto cestou informovat o vyhlášení veřejné sbírky, kterou chceme podpořit pozůstalé po policistovi pprap. Jiřím Vackovi (38 let) a to dcery Viktorii (5 let) a Veroniku (9 let).

Náš kolega pprap. Jiří Vacek z Oddělení služební kynologie, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zemřel zcela nečekaně dne 5. září 2019 bezprostředně poté, co řádně splnil svoje služební povinnosti a umístil služebního psa do kotce ve služebním vozidle.

Jiří byl ve služebním poměru u PČR od roku 2006. Členem Nezávislého odborového svazu PČR,  Základní organizace Pelhřimov byl pak od 18. 3. 2008.

Byl to spolehlivý, přátelský, usměvavý a vstřícný kolega, který byl svým přístupem k plnění služebních povinností i k životu příkladem pro mnohé z nás.

My, policisté a zaměstnanci PČR, vedeni sounáležitostí, která nás spojuje silněji než jiné, chceme touto sbírkou podpořit obě nezletilé dcery, které budou nadále vyrůstat bez otce.

Kde je vůle, je i cesta.

Sbírku vyhlašuje Nezávislý odborový svaz Policie České republiky ve spolupráci se Základní organizací NOS PČR Pelhřimov v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Jestliže i Vy chcete projevit podporu a solidaritu, můžete do sbírky přispět převodem nebo vkladem finanční částky na transparentní sbírkový účet Nezávislého odborového svazu PČR, vedený u Sberbank CZ a.s.

Sbírka je zahájena dnem 1. října 2019, ukončena bude dne 30. listopadu  2019.

Číslo účtu: 4200555535 kód banky: 6800 variabilní symbol: 315214

Předem Vám všem děkujeme za projevenou solidaritu a podporu.

JUDr. Milan Štěpánek
předseda NOS PČR

Bc. Rostislav Sůva
předseda ZO NOS PČR Pelhřimov

Policie

  • Střelba ve FN Ostrava Brífink generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala k tragické události v ostravské nemocnici, při které zemřeli dva příslušníci Vězeňské služby. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058301211/  
  • Tak jsme si zase přečetli v časopisu Reflex, jak ty zpropadené výsluhy škodí policii, celníkům a celé společnosti, sice bez bližší analýzy, srovnání a především znalosti, ale se zcela jasným ....
  • Jak již včera definitivně potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček, nedojde k obávanému krácení slíbeného navýšení služebních příjmů o 1 500 Kč u příslušníků bez směnnosti, slib daný zástupcům NOS PČR ....
  • Na dnešním jednání výborů NOS PČR pro policii a pro vězeňskou službu bylo přijato usnesení, které reaguje na hrozící negativní vývoj v oblasti služebních příjmů v roce 2020. Širšímu vedení NOS PČR ....
  • To, že každý den se něco děje, je jasné, to by nebyly dějiny. Ale co se odehrává v těchto dnech v policii a s policií, je už na pováženou. Všichni příslušníci předpokládali, že ....

Vězeňská služba