Zvýhodněná volání pro členy a jejich rodiny

Jde o dlouholetý program, v němž může člen uzavírat smlouvy s mobilními operátory pro sebe a své blízké, za ceny dojednané NOS PČR, na čemž lze v součtu oproti standardním cenám ušetřit i částku přesahující členský příspěvek, např.: 

V rámci smlouvy s O2 Family pro členy  

  • je možné využívat hlasové tarify s internetem, zaměřené na volání za měsíční paušál od 99 Kč, neomezené tarify od 319 Kč s 500 MB dat, tarify zaměřené na data s hlasovým voláním od 299 Kč,  
  • každý člen může uzavřít se společností O2 Family 10 smluv pro sebe, rodinu a blízké, za které si ručí každá osoba sama, a zvýhodněné akce při uzavření smlouvy na nové mobilní telefony a tablety.