Nejčtenější příspěvky ze této sekce

Pojistné smlouvy a podmínky České pojišťovny

Ochrana a pojištění
NOS PČR uzavřel s Českou pojišťovnou s účinností od 1. 1. 2019 Rámcovou pojistnou smlouvu o skupinovém pojištění osob – rizikové životní pojištění, která zahrnuje pojištění pracovní neschopnosti, úrazové pojištění pro případ trvalých následků úrazu, ....
Formuláře

Přihláška do řádného členství

Řádné členství je základním členstvím v NOS PČR, a vstoupit do tohoto členství může příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních ....
Formuláře

Přihláška do pojištění řádného člena

Vyplnění a odeslání přihlášky je bezpodmínečně nutné pro Vaše přijetí do pojištění u České pojišťovny a poskytnutí pojistného plnění za pojistné události. Přihlášku řádně vyplňte, přihláška nebude platná, pokud nebude obsahovat: Vaši identifikaci, určení zda ....
Kdo jsme

Co je Nezávislý odborový svaz Policie České republiky?

Největší odborová organizace, sdružující příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, ale také Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu zřízených k plnění jejich úkolů, s počtem členů více než 17 tisíc ve služebním či pracovním poměru, ....
Slevy

Česká pojišťovna – sleva na pojištění Můj Majetek

U České pojišťovny mají členové slevu 40 % na pojištění, majetku a odpovědnosti občanů Můj Majetek, zahrnující pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, nebo rekreační domácnosti, asistenční služby, pojištění odpovědnosti, chytré cestovní pojištění a pojištění příspěvku na ....
Kdo jsme

Co je předmětem činnosti NOS PČR

Chrání práva a oprávněné zájmy příslušníků a zaměstnanců v místě své působnosti, přičemž vyjednává s vedením příslušných resortů o navýšení finančních prostředků na platy a zabezpečení výkonu služby či práce, vyjednává s vedením bezpečnostních sborů ....

Nejčtenější příspěvky:

Veterán

Setkání veteránů NOS PČR v Praze

Konečně i v Praze Dne 14. února 2014 se uskutečnilo setkání veteránů NOS PČR v restauraci U Kazdů, Křižíkova 176, Praha 8. Toto setkání se uskutečnilo sice živelně z podnětu veterána p. Františka Mandyse za ….

Veterán

Třetí setkání veteránů Chrudim

Dne 17. března 2014 bylo již potřetí zorganizováno setkání veteránů policie NOS PČR v Chrudimi. Rád jsem se tohoto setkání zúčastnil, neboť jsem se opět setkal s kolegy, kteří jsou schopni zorganizovat takovéto setkání. Samotné ….

Veterán

Manský Dvůr 2014

Mariánskolázeňští veteráni se opět sešli na Manském dvoře. Za deštivého sobotního ráno 13. září 2014 se opětovně sešli mariánskolázeňští policejní veteráni na rybníčku u Manského dvora ke společnému setkání. Zde měli čest přivítat veterána veteránů ….