Kolektivní dohoda, smlouva a dohoda FKSP u VS ČR

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

po několikaměsíční přípravě zástupců Vězeňské služby ČR při NOS PČR byly dnes 14. 12. 2015 podepsány s generálním ředitelem VS ČR brig. gen. PhDr. Pavlem Ondráškem Kolektivní smlouva, Kolektivní dohoda a Dohoda o tvorbě a způsobu čerpání FKSP na roky 2016 – 17. Podařilo se opět vylepšit benefity pro zaměstnance VS ČR. Největší změny nastaly u Dohody o FKSP, kde od příštího roku bude navýšen objem finančních prostředků o 0,5 %. Z legislativních důvodů došlo u některých ustanovení k ujednocení čerpání prostředků, které je závazné pro všechny organizační jednotky.

Děkujeme za důvěru.

Za VS ČR při NOS PČ
Josef Malý
místopředseda NOS PČR