Nejčtenější příspěvky z této sekce

Kolektivní dohoda MV z 28. 2. 2019

Kolektivky
Tato kolektivní smlouva se vztahuje na státní zaměstnance Ministerstva vnitra podle zákona o státní službě Kolektivní dohoda MV z 28. 2. 2019 (PDF) View Fullscreen Oznámení státního tajemníka v Ministerstvu vnitra Státní tajemník v Ministerstvu vnitra schválil ....
Předpisy

Stanovy NOS PČR

(1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen “NOS PČR“) je odborovou organizací ve smyslu ustanovení článku 20 odstavce 1 Listiny základních práv a svobod, Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87/1948 (dále jen „Úmluva“) ....
Formuláře

Přihláška do řádného členství

Řádné členství je základním členstvím v NOS PČR, a vstoupit do tohoto členství může příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních ....
Členství veterán

Přihláška do členství veterán

Členství veterán je určitým přidruženým členstvím v NOS PČR vedle členství řádného. Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele, a jehož řádné členství trvalo alespoň 1 rok a služební nebo pracovní poměr ....
Kolektivky

Kolektivní dohoda PČR z 20. 3. 2012

Tato kolektivní dohoda se vztahuje na policisty podle zákona o služebním poměru Kolektivní dohoda PČR z 20. 3. 2012 (PDF) View Fullscreen O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru Policejního ....
Formuláře

Přihláška do pojištění řádného člena

Vyplnění a odeslání přihlášky je bezpodmínečně nutné pro Vaše přijetí do pojištění u České pojišťovny a poskytnutí pojistného plnění za pojistné události. Přihlášku řádně vyplňte, přihláška nebude platná, pokud nebude obsahovat: Vaši identifikaci, určení zda ....
Kolektivky

Kolektivní smlouva PČR z 3. 12. 2009

Tato kolektivní smlouva se vztahuje na zaměstnance Policie ČR podle zákoníku práce. Kolektivní smlouva PČR z 3. 12. 2009 – plné znění (PDF) View Fullscreen Kolektivní smlouva PČR z 3. 12. 2009 – příloha 5 ....

Nejčtenější příspěvky:

Veterán

Setkání veteránů NOS PČR v Praze

Konečně i v Praze Dne 14. února 2014 se uskutečnilo setkání veteránů NOS PČR v restauraci U Kazdů, Křižíkova 176, Praha 8. Toto setkání se uskutečnilo sice živelně z podnětu veterána p. Františka Mandyse za ….

Veterán

Třetí setkání veteránů Chrudim

Dne 17. března 2014 bylo již potřetí zorganizováno setkání veteránů policie NOS PČR v Chrudimi. Rád jsem se tohoto setkání zúčastnil, neboť jsem se opět setkal s kolegy, kteří jsou schopni zorganizovat takovéto setkání. Samotné ….

Veterán

Manský Dvůr 2014

Mariánskolázeňští veteráni se opět sešli na Manském dvoře. Za deštivého sobotního ráno 13. září 2014 se opětovně sešli mariánskolázeňští policejní veteráni na rybníčku u Manského dvora ke společnému setkání. Zde měli čest přivítat veterána veteránů ….