PRÁVNÍ OCHRANA PRO KAŽDÉHO ČLENA

D.A.S. – pojištění právní ochrany
Dne 19. prosince 2014 jsme slavnostně podepsali smlouvu o pojištění právní ochrany mezi D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR a Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky za přispění společnosti ERGO Pro, spol. s r. o.
D.A.S. Rechtsschutz AG poskytuje od 1. ledna 2015 právní pomoc a nepřetržitý 24hodinový právní servis na telefonním čísle 739 003 055 pro členy Nezávislého odborového svazu Policie ČR.
Účelem pojištění právní ochrany je získat pro případ právního problému silného a nezávislého partnera, na kterého se můžete kdykoliv obrátit, získat okamžitou telefonickou poradu a především finanční prostředky na advokáty, soudní poplatky, znalecké posudky a další náklady nezbytné k prosazování právních zájmů.

DAS

Právní ochrana ve služebním poměru

 • právní pomoc ve věcech služebního poměru, pomoc ve sporech ohledně
  výkonu služby, odměňování, služebního postupu atp.,
 • právní pomoc při podezření, či obvinění ze spáchání trestných činů, přestupků, disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů – obhajoba v řízení před GIBS pro podezření ze zavinění trestného činu, právní pomoc v kázeňském řízení atp.,
 • právní pomoc ve sporech o náhradu újmy vůči zaměstnavateli – pomoc při
  vymáhání odškodnění za pracovní úraz, či nemoc z povolání atp.,
 • právní pomoc proti nárokům na náhradu újmy ze strany zaměstnavatele – pomoc při nařčení zaměstnavatele z poškození služebního vybavení, pomoc při vymáhání újmy za škodu ze strany zaměstnavatele atp.,
 • právní pomoc ve sporech s pojišťovnami ohledně událostí souvisejících se
  služebním poměrem, sporech vyplývajících ze soukromého pojištění – pomoc
  ve sporu s pojišťovnou ohledně plnění z odpovědnostního pojištění, pomoc ve
  sporu s pojišťovnou ohledně plnění z úrazového pojištění atp.

Právní poradenství pro soukromé osoby

 • konzultace v majetkových věcech,
 • konzultace ve věcech rodinného práva
  (včetně rozvodů, péče o děti atp.),
 • konzultace ve věcech dědických atp.,
 • možnost konzultace při exekucích,
 • možnost konzultace při dopravních nehodách,
 • možnost konzultace při vyřizování reklamací a dalších spotřebitelských sporech,
 • možnost konzultace při sousedských
  sporech a celé řadě jiných věcí.

Odkazy: 

Nabídku produktů DAS naleznete na: https://online.das.cz/index.html

Další informace DAS