Právní ochrana pro každého člena

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky uzavřel s účinností od 1. 5. 2015 pro své členy právní ochranu v oblasti služebního poměru a trestního práva a s účinností 
od 1. 1. 2017 ji rozšířil o službu “Právní poradenství pro soukromé osoby”, které se vztahuje na členy NOS PČR i na jejich rodinné příslušníky.

JAK HLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?

Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat využít sjednanou právní ochranu na obě pojištění, obraťte se na D.A.S. některým z následujících způsobů:

 

 

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ OCHRANY

Uveďte číslo pojistné smlouvy (4007636)

  • Uveďte Vaše osobní identifikační/služební číslo
  • Věcně popište podstatu Vašeho problému
  • Přiložte veškeré dostupné doklady
  • Co nejpřesněji formulujte váš požadavek na právní ochranu
  • Zdůrazněte důležité lhůty či termíny
  • Uveďte aktuální spojení na Vás

Pojištění právní ochrany od NOS PČR zdarma

BENEFIT OD NOS PČR PRO KAŽDÉHO ČLENA ZDARMA

 Především právní ochrana s nadstandardním krytím ušitá na míru členům NOS PČR a také sleva 30 % na vybrané produkty D.A.S. i pro rodinné příslušníky členů NOS PČR.

KDY MŮŽETE PRÁVNÍ OCHRANU VYUŽÍT?

 Kdykoliv to budete potřebovat, když se dostanete do podobných situací z níže uvedených oblastí. Je lepší zavolat dřív, než bude pozdě.

CO MÁTE V TAKOVÉM PŘÍPADE DĚLAT?

 Vytočit číslo právního servisu D.A.S. +420 739 003 055 nebo odeslat e-mail na pravni@das.cz a

identifikovat se číslem průkazu člena NOS PČR. Následně vám bude přidělen právník nebo si zvolíte vlastního. Vše s právníkem nejdříve projednejte