Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

 • limit pojistného plnění 300 000 Kč včetně škod způsobených při řízení vozidla,
 • spoluúčast 1 000 Kč, 
  územní rozsah platí pro celý svět, a tedy i zahraniční mise, 
 • pojištění zahrnuje také ztrátu svěřených věcí s limitem plnění 30 000 Kč.
 

 Rizikové životní pojištění

 • pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 0,01 % na částku 400 000 Kč, 
 • pojištění trvalé invalidity následkem úrazu na částku 250 000 Kč,  pojištění pracovní neschopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu na částku 250 Kč 
 • pro osoby ve služebním poměru příslušníků, s plněním od 29. dne, 
 • pro osoby v pracovním poměru, s plněním od 15. dne, 
 • pojištění pracovní neschopnosti v důsledku úrazu při dopravní nehodě se zvyšuje o 200 Kč 
 • pro osoby ve služebním poměru příslušníků, s plněním od 29. dne, 
 • pro osoby v pracovním poměru, s plněním od 15. dne, 
 • pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin na částku 50 000 Kč, 
 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu na částku 300 000 Kč.

 

 

Odkaz na Českou pojišťovnu: 

https://www.ceskapojistovna.cz/