Slevy

Permanentka ActivePass od Sodexo

ActivePass je permanentka, se kterou si můžete užít jednou denně sport, relax nebo spoustu zábavy v široké síti partnerů. Aktivity nejen pro sportovce. Objevíte nové zážitky * Po celé České republice * Tradiční i netradiční ….

Předpisy

Stanovy NOS PČR

(1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen “NOS PČR“) je odborovou organizací ve smyslu ustanovení článku 20 odstavce 1 Listiny základních práv a svobod, Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87/1948 (dále jen „Úmluva“) ….

Slevy

Česká pojišťovna – sleva na pojištění Můj Majetek

U České pojišťovny mají členové slevu 40 % na pojištění, majetku a odpovědnosti občanů Můj Majetek, zahrnující pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, nebo rekreační domácnosti, asistenční služby, pojištění odpovědnosti, chytré cestovní pojištění a pojištění příspěvku na ….

Vězeňská služba

Brífing VS ke střelbě ve FN Ostrava 

Střelba ve FN Ostrava Brífink generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala k tragické události v ostravské nemocnici, při které zemřeli dva příslušníci Vězeňské služby. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058301211/  

Vězeňská služba

Mikulášská nadílka NOS PČR při Věznici Plzeň

Základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při Věznici Plzeň uspořádala dne 8. 12. 2019 v Kulturním domě Jas již tradiční akci s názvem Mikulášská nadílka. Mimo Mikuláše, anděla a čertů bylo na programu také malování ….

Nenalezen žádný obrázek
!K zařazení

12. SJEZD NOS PČR

Dobrý den kolegyně, kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat všem přítomným delegátům 12. sjezdu Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, který se konal dne 28. – 29. listopadu 2019 v Institutu veřejné správy v Benešově, a to, za ….

Řádné členství

Jak se stát řádným členem

Řádné členství je základním členstvím v NOS PČR, a vstoupit do tohoto členství může příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních ….

Ochrana a pojištění

Právní ochrana ve služebním poměru od D.A.S.

Vstupem do řádného členství vzniká členovi i pojištění právní ochrany od D.A.S., které zahrnuje právní pomoc ve věcech služebního poměru, pomoc ve sporech ohledně výkonu služby, odměňování, služebního postupu atp., právní pomoc při podezření, či ….

Kdo jsme

Co je Nezávislý odborový svaz Policie České republiky?

Největší odborová organizace, sdružující příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, ale také Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu zřízených k plnění jejich úkolů, s počtem členů více než 17 tisíc ve služebním či pracovním poměru, ….

Kolektivky

Kolektivní dohoda PČR z 20. 3. 2012

Tato kolektivní dohoda se vztahuje na policisty podle zákona o služebním poměru Kolektivní dohoda PČR z 20. 3. 2012 (PDF) View Fullscreen O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru Policejního ….

Kdo jsme

Co je předmětem činnosti NOS PČR

Chrání práva a oprávněné zájmy příslušníků a zaměstnanců v místě své působnosti, přičemž vyjednává s vedením příslušných resortů o navýšení finančních prostředků na platy a zabezpečení výkonu služby či práce, vyjednává s vedením bezpečnostních sborů ….

Členství veterán

Jak se stát veteránem

Členství veterán je určitým přidruženým členstvím v NOS PČR vedle členství řádného. Veteránem může být bývalý řádný člen, který není v zaměstnaneckém vztahu u zaměstnavatele, a jehož řádné členství trvalo alespoň 1 rok a služební nebo ….

Formuláře

Přihláška do řádného členství

Řádné členství je základním členstvím v NOS PČR, a vstoupit do tohoto členství může příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru, policejní školy nebo Policejní akademie České republiky v Praze, zaměstnanec Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a organizačních ….

Ochrana a pojištění

Mimořádná právní pomoc pro členy

Je to nenároková právní pomoc, schvalovaná předsednictvem s ohledem na ustálené zvyklosti v oblastech, ve kterých se poskytovala právní pomoc před uzavřením smlouvy s D.A.S., a to v případech, které nekryjí pojistné smlouvy s D.A.S., ….